Davetli Konuşmacılar

  • George R. PILCHER, The ChemQuest Group, Inc., ABD

2020 Global Boya ve Kaplama Sanayiine Bakış: Pazarlar, Birleşme ve Devralmalar, Teknoloji

  • Dr. Michael HILT, Fraunhofer IPA, Almanya

Fraunhofer IPA’nın Güncel Boya Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

  • Anwar AHNIYAZ, RISE İsveç Araştırma Enstitüleri, İsveç

UV koruyucu Şeffaf Kaplama Uygulaması için Yüzey Mühendisliği Yapılmış
Inorganik Nanopartiküller ve İnorganik-Organik Hibrit Lateks

  • David COCUZZI, The ChemQuest Group, Inc., ABD

Kızılötesi Yansıtıcı Kaplama Teknolojisiyle Enerji Tasarrufu: Geçmişte
Elde Edilen Başarılar ve Gelecekteki Fırsatlar

  • Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Süper Hidrofobik Kaplamaların Pratik Uygulamalarını Engelleyen Sorunlar

  • Prof. Dr. Nergis ARSU, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Fotokimyasal Olarak Hazırlanan Nanomalzemeler:
Çeşitli Parametrelerin Boyut ve Şekil Değişikliği Üzerindeki Etkisi

  • Prof. Dr. İskender YILGÖR, Koç Üniversitesi, Türkiye

Süperhidrofobik Polimerik Kaplamalar: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulamalar

  • Prof. Dr. Yusuf Z. MENCELOĞLU, Sabancı Üniversitesi, Türkiye

Biyosit İçermeyen Boya Üretimi için Antimikrobiyal Bağlayıcı Sentezi

 

Medya Partnerleri
 
Organizatör