Boya Okulları

Untitled Document

BOYA OKULU 1: 

KOROZYON VE KOROZYONUN ORGANİK KAPLAMALARLA DENETLENMESİ
Eğitmen: Mustafa TUNÇGENÇ, Kansai Altan Boya A.Ş., Türkiye
Bu boya okulu, kendi içinde beş alt kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, bir korozyon pilinin oluşum ve inhibisyon mekanizmaları kısaca anlatılacaktır. İkinci kısımda, “saf” metallerde, alaşımlarda ve çok metalli sistemlerde oluşan yerel korozyon pilleri, somut örneklerle ele alınacaktır. Üçüncü kısım, uygulamada ortaya çıkan farklı korozyon türlerinin anlatımını içerecektir. Dördüncü kısımda, korozyonu denetlemeye yönelik olarak kullanılan organik kaplamaların yapısal özellikleri ve korozyon önleme mekanizmalarına yer verilecektir. Son kısımdaysa, organik kaplamaların korozyonu önleme performanslarını belirlemeye yönelik başlıca doğal ve hızlandırılmış testlere değinilecek ve bunların kısa bir değerlendirilmesi yapılacaktır.

BOYA OKULU 2: 

PİGMENT DİSPERSİYONU
Eğitmen: Dr. Clifford SCHOFF, Schoff Associstes, USA
Bu derste pigment dispersiyonunun temel ilkeleri, boya üretiminden nasıl etkilendiği, renk üzerindeki etkileri ve ortaya çıkan bazı problemler ele alınmaktadır. Dispersiyon işleminin genel bilgileri ile başlar, daha sonra işlemin başlangıcında önemli bir adım olan pigment ıslanmasından, topaklaşma ve stabilizasyon konularından devam eder. Başlangıçta pigmentleri dağıtmak şaşırtıcı derecede kolaydır, ancak bu dispersiyonu stabilize etmek ve stabilize tutmak zordur. Stabilizasyon, dağıtıcılar ve dağıtıcı reçineler kullanılarak yapılır. Bunlar, mikroskop teknikleri dahil olmak üzere dispersiyonların ve boyaların test edilmesiyle tarif edilir. Flokülasyon açıklanarak anlatılır. Boya imalatındaki boşaltma adımı, bir pigment macununun ve boya formülünün geri kalanının (boşaltma) karıştırıldığı yerdir. Kötü boşaltma uygulamaları iyi bir pigment macununu bozabilir ve flokülasyonlu bir boya üretebilir. Bunu önlemenin yolları tartışılmaktadır. Kullanımları ile birlikte farklı üretim dağıtma ekipmanı tipleri tarif edilmektedir. Sunum bir dizi sonuç la sona ermektedir.

BOYA OKULU 3: 

RENK EŞLEME
Eğitmenler:
Gülşen KOCAMAN, Kansai Altan Boya A.Ş., Türkiye
Emre ONGAN, Kansai Altan Boya A.Ş., Türkiye
Merve Samiye KİRAZLI, Kansai Altan Boya A.Ş., Türkiye
Ayşenur ÖDEV, Kansai Altan Boya A.Ş., Türkiye
Bu boya okulu dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde renk, renk tayfı, aydınlatıcılar, metamerizm, spektrofotometreler ve CIE Lab renk sistemi kısaca açıklanmaktadır. İkinci bölüm Kubelka Munk ve Mie renk teorilerini içerir. Üçüncü bölümde renk farkı formülasyonları (CIE Lab, CIE 2000, Audi 2000) ve renk farkı toleransları tartışılmıştır. Son bölümde, görünümün boyutları kısaca anlatılmaktadır. Toplam görünüm, malzemenin çeşitli görsel özelliklerinin algılanmasıdır. Bu özellikler renk, parlaklık, yarı saydamlık, doku, ışıltı ve floresandır. Bu bölümde, renkle ilgili bilgiler diğer görsel öğelerle bütünleştirilecektir.

Medya Partnerleri
 
Organizatör